Araç Takip Sistemi

Araç Takip Sistemi GPS uydularından aldığı konum bilgilerini ve bağlı sensörlerden gelen sayısal bilgiler GSM şebekesi üzerinden sisteme aktarılır, bu veriler kayıt altına alınır ve işlenerek sayısal haritalar üzerinde kullanıcının anlayacağı şekilde görüntülenmesini sağlar. Araç Takip Sistemi

İlerleyen teknoloji ile takip edilmesi esas objeden gelen veriler
çeşitlendirilmiş, kullanılan cihazın becerilerine paralel olarak konum hız
yön gibi bilgilerin yanı sıra eklenen sensörlerle yüzlerce bilginin daha
kullanıcılara ulaşması sağlanmıştır. Saha’da kontrolün önemi arttıkça
takip sistemlerinin de kullanım alanı oldukça genişlemiştir.

Sistemin işleyişinden kısaca bahsettikten sonra en önemli konuların başında gelen yatırım ve işletme maliyetlerini inceleyelim, fakat burada dikkat edilmesi gereken bir kaç ayrıntıyı belirtmek gerekli, sistem; yazılım, donanım ve devamında sürekli hizmet aldığınız bir çok bileşenden oluşmakta, bu sebeple sadece ürün fiyatına odaklanmak yanlış olacaktır. Ürünün yanında alacağınız hizmetlerin kapsamı ve süreçleri de büyük önem arz etmektedir.

Araç Takip Sistemlerinin pazarlanmasında  üç farklı yöntem uygulanmaktadır, birinci ve en çok tercih edilen yöntem Araç Takip Cihazını satın alma yöntemi. Bu yöntem araç sahipleri için ciddi yatırım maliyeti anlamına gelse de kredi kartları ile uzun vadeli satışlar işletme sahipleri için büyük kolaylıklar sağlamıştır.

İkinci yöntem, sistemin paket olarak sunulmasıdır. Paketler müşteri istekleri doğrultusunda oluşturulabilir, standart olarak Araç Takip Cihazı ve data hattı birlikte verilir opsiyonel aksesuarlar, sensörler dahil edilebilir.

Üçüncü yöntem ise cihaz kiralama yöntemidir ve yatırım maliyeti düşük olduğu için tercih edilmektedir fakat uzun vede de pahalı bir yöntemdir. Cihazlar data hattı dahil aktivasyon ve montaj bedeli karşılığında monte edilir aylık kirası ödenmek koşuluyla hizmet verilir.

Sonuç

Araç Takip Sistemi ürün ve hizmet seçiminde ihtiyaçlar belirlenmeli ve doğru analizler yapılarak dikkatli bir tercih yapılmalıdır nitekim yeterince araştırmayan fiyat odaklı düşünen ve mağdur olan bir çok tüketici mevcuttur, ayrıca uzak doğu ülkelerinden getirilen ve komik rakamlara satılan ürünlere itibar edilmemelidir.

One thought on “Araç Takip Sistemi

Bir Cevap Yazın